MENU


Zakład Fryzjerski
Poznań, pl. Wiosny Ludów 2
tel. 061 850 91 53
Karta informacyjna nie została wprowadzona.

Zdjęcia salonu: