MENU


Zakład Fryzjerski "Efekt"
Poznań, ul. Przyjaźni 18 d
tel. 061 826 93 97
Brak referencji, dyplomów...

Zdjęcia salonu: