MENU


Zakład Fryzjerski
Poznań, pl. Wiosny Ludów 2
tel. 061 850 91 53
 

Zdjęcia salonu: